GP-Auktionsbyrå

ALLTID I ROPET - JÄMT I SLAG

Gerd Branquet
Gerd Branquet
Välkommen till GP-Auktionsbyrå!
  • Auktionsskylt
    Alltid vägvisning
  • Parkering
    Alltid P-anvisning
Pierre Branquet
Pierre Branquet

Om oss

GP-Auktionsbyrå startades av Gerd och Pierre Branquet 1994.

Intresset för auktionsgods och auktioner grundades tidigare då båda hjälpte till i auktionsrörelsen som drevs av Karl och Vera Axelsson.

GP-Auktionsbyrå drivs som fritidssyssla då Gerd arbetar som kontorist hos Moelven och Pierre, numera pensionär, har arbetat som boutredningsman och begravningsentreprenör i Ed hos Erntssons Begravningsbyrå. 26 år som bankman är också en merit för Pierre.

Kontakt

Du når oss lättast efter klockan 18:00 vardagar eller helg, men Du kan förstås försöka på dagtid:

Telefon: 0534-619 25 eller 0703-737 695
Upp